ועדות


שינוי בשעות העבודה

מרפאה (04/11/2017 22:07)

דר כרמל - יום ב 10.00-14.00 

                       17.00-20.00

               יום ד  16.00-20.00

               יום ה  10.00-12.00

בהתאם אשנה קצת את שלי - יום רביעי 14.00-19.00 וחמישי  08.00-12.00, שאר השעות ללא שינוי.

תמי