ועדות


שעות העבודה

מרפאה (14/11/2019 09:57)

דר כרמל - יום א 07.00-09.00

יום ב 16.00-19.00

יום ג11.00-14.00

יום ה 11.00-13.00

 

תמי-יום א 07.00-12.00

יום ב 09.30-12.30   16.00-18.00

בדיקות דם בתאום מראש בשני 7.30-9.30

יום ג 07.30-12.00

יום ד 08.00-12.00

יןם ה 08.00-12.00