חוג כדורגל

מרצה/ים

גיל:
נייד: 0523745015

מועדים

03/09/2019 - 30/06/2020 אחר צהריים יום ג', 16:30 - 17:30 , ג'-ד'(10)

03/09/2019 - 30/06/2020 אחר צהריים יום ג', 17:45 - 18:45 , א'-ב'(9)

05/09/2019 - 30/06/2020 אחר צהריים יום ה', 16:45 - 17:45 , א'-ב'(9)

05/09/2019 - 30/06/2020 אחר צהריים יום ה', 17:30 - 18:30 , ג'-ד'(10)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

כללי