חוג אופניים

מרצה/ים

אדוה:
נייד: 0509139004

מועדים

01/09/2019 - 30/06/2019 אחר צהריים יום א', 16:30 - , 5 ומעלה(2)

לתוכנית החוגים המלאה לפי ימים לחצו כאן

מקום

מגרש ספורט