בית ספר יסודי

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוגי קרקס
סמדר בויום
בית העם לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
יזמות טכנולוגיות
לירן
כללי
יום א' 17:00-18:00
יום א' 18:00-19:00
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
תנועה
נופר
הרמוניה
יום א' 18:15-19:00
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג היפ הופ
חן
הרמוניה
יום ב' 16:30-17:30
יום ב' 17:30-18:15
יום ב' 18:15-19:15
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג כדורגל
גיל
כללי
יום ג' 16:30-17:30
יום ג' 17:45-18:45
יום ה' 16:45-17:45
יום ה' 17:30-18:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג קראטה הרמוניה
יום ד' -
יום ו' -
יום ד' -
יום ו' -
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג דרמה
מאיה פניני
מועדון
יום ד' 16:30-17:30
יום ד' 17:30-19:00
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג קפוארה
ערן
הרמוניה
יום ה' 16:45-17:45
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג בלט
סמדר בויום
הרמוניה
יום ה' 18:15-19:15
לפרטים נוספים