ילדים

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג אופניים
אדוה
מגרש ספורט
יום א' 16:30-
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
חוג תנועה
נופר
הרמוניה
יום א' 17:30-18:15
יום א' 16:45-17:30
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
אנגלית
מאי
הרמוניה
יום ב' 16:15-17:15
יום ב' 17:15-18:15
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
כדורגל
גיל
כללי
יום ב' 16:15-
לפרטים נוספים


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
קפוארה 4-6
ערן
הרמוניה
יום ה' 16:00-16:45
לפרטים נוספים