משקעים

מזג האוויר (03/04/2021 09:29)

אתמול מדדתי 7.7 מ"מ והבקר 8.0 מ"מ . החלפנו קידומת . הכמות המצטברת עומדת על 700.5 מ"מ .