משקעים

מזג האוויר (25/03/2021 15:57)

אתמול מדדתי 3.2 מ"ממי בוץ והבקר 5.7 מ"מ . הכמות המצטברת עומדת על 683 מ" .