משקעים

מזג האוויר (20/02/2021 09:19)

הבקר מדדתי 20.7 מ"מ . הכמות המצטברת עומדת על 658.1 מ"מ .