משקעים

מזג האוויר (18/02/2021 08:41)

הבקר מדדתי 47.5 מ"מ . הכמות המצטברת עומדת על 626.3 מ"מ .