משקעים

מזג האוויר (17/02/2021 08:59)

הבקר מדדתי 26.6 מ"מ . הכמות המצטברת עומדת על 578.8 מ"מ . נראה לי שמחר נחליף קידומת .