משקעים

מזג האוויר (21/11/2020 08:56)

מדידת המשקעים עד היום : 1.11.2020 - 2.0 מ"מ , 3.11 - 10.2 , 4.11 - 22.4 , 5.11 - 0.2 , 14.11 - 7.6 , 15.11 - 7.1 , 16.11 - 2.2 , 20.11 - 54.5 מ"מ .

הכמות המצטברת מגיעה ל - 106.2 מ"מ .