יוסף בן-משה (קפצן) 

נפל בי"ב בתמוז תרצ"ח
11/07/1938 - 11/07/1914

בן חיה ומשה. נולד בשנת 1914 בדרושקופול שבפולין למשפחה מושרשת בתרבות העברית ובעלת הכרה ציונית. כשהיה בן שלוש מת אביו והאם המשיכה לגדל אותו ואת שתי אחיותיו הקטנות. יוסף נשלח ללמוד בבית הספר התיכון "תרבות" שבעיר לוצק ותוך כדי לימודיו היה גם פעיל בתנועה הציונית. לאחר סיום לימודיו אלה חזר לדרושקופול ובה אירגן את סניף "החלוץ" והכשיר בני-נוער לקראת העלייה לארץ ישראל. הוא עצמו עלה לארץ בשנת 1934 ועל אף היותו רפה-גוף החל מייד לעבוד כפועל שכיר ברחובות. אחר כך עבר לכפר-יהושע, מקום מושבו של דודו ושם נתקבל כעובד בצרכניה. עם פרוץ מאורעות הדמים של שנת תרצ"ו נכנס ראשו ורובו לענייני הגנת המקום. בלילות שמר ובימים המשיך בעבודתו. כשהוחל בגיוס נוטרים התנדב גם הוא והתמנה לנוטר בשדות. במרוצת הזמן הצטרף לפלוגות הלילה בפיקודו של אורד וינגייט. במסגרת זו השתתף בי"ב בתמוז תרצ"ח (11.7.1938) בקרב עם כנופיית-פורעים ערבית ליד דבורייה. בקרב זה נפל. הוא הובא למנוחת עולמים בכפר יהושע. הניח אם ודוד.