אסיפה כללית יום שני 6.7.20

אגודה חקלאית (28/06/2020 10:09)

 

ביום שני    06.07.20

 בשעה 19:00

תתקיים במועדון לחבר

אסיפה כללית

אם בשעה הנ"ל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה

תידחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים באותו מקום

בשעה 20:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

סדר יום:

 

 

  • בחירת יו"ר אסיפה
  • אינפורמציה
  • דוח כספי  אגודה מכון ינואר -מאי דינלטון
  • אישור מאזן 2019 אמיר כהן
  • שונות

 

 

ההנהלה

* את המאזן ניתן לקבל אצל עינת במזכירות.