עדכונים מחברת החשמל בעניין סולארי בכפר יהושע

אגודה חקלאית (29/04/2021 11:39)

מסמכים מצורפים להודעה זו: