אסיפה כללית הערב , רביעי 2.9.20 -במועדון לחבר

אגודה חקלאית (02/09/2020 15:18)

ביום רביעי    2.9.20

 בשעה 19:00

תתקיים במועדון לחבר

אסיפה כללית

אם בשעה הנ"ל לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה

תידחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים באותו מקום

בשעה 20:00 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

סדר יום:

 

  • אינפורמציה
  • דוח כספי  אגודה 1-7
  • דוח כספי מכון תערובת 1-7
  • הרחבה- הרחבה פנימית במקום שכונת הרחבה
  • קבלה לחברות
  • שונות

 

 

הנהלה