איסור הדלקת מדורות

מזכירות כפר יהושע (10/05/2020 09:41)
איסור הדלקת מדורות