עדכון מצוות חירום ישובי

(15/03/2020 10:16)

* עדכון מצוות חירום  ישובי*
 לאחר הערכת מצב ובהתחשב בתרחישים האפשריים לאור ההנחיות שהתקבלו ע"י המועצה האזורית ומשרדי החינוך והבריאות.
הוחלט כי כרגע כל מערך החוגים כולל מועדני הנוער ומועדון הוותיקים, הספריה  לא יפעלו עד להודעה חדשה.
הדואר ייפתח מהשעה 10:00-12:30 חלוקת דואר לתאים תמשך כסדרה, יש אפשרות להשאיר דואר בתיבה האדומה. (נא להמנע מלשלוח ילדים לדואר).
הצרכנייה פועלת כרגיל ויש מספיק מצרכים. אין צורך לאגור.
אנו שבים וקוראים לכולם לנהוג באחריות קהילתית ולהקפיד על ההנחיות המפורסמות ע"י הרשויות.
תושבים הנמצאים בבידוד נדרשים להקפיד על הנחיות הבידוד , לא לצאת מהבתים ולדווח באתר משרד הבריאות על כניסתם לבידוד.
בכל מקרה של ספק אפשר לפנות למוקד משרד הבריאות 5400* 
אנחנו עוקבים באדיקות אחר ההנחיות המפורסמות מעת לעת ועדכונים בהתאם יפורסמו.
צוות חירום ישובי.
שאלות אפשר להפנות אל שרון-
 0507682914
אמירה-0546449447