סגירת אגף קהילה ורווחה במועצה-1-3.12.19

מזכירות כפר יהושע (26/11/2019 08:32)

מסמכים מצורפים להודעה זו: