הודעה לצרכנים בעניין שינוי מקור מים

מזכירות כפר יהושע (25/03/2021 14:30)

מסמכים מצורפים להודעה זו: